«Մկրտչյան իրավաբանական ընկերությունը» իր գործունեությունն է ծավալում հետևյալ ուղղություններով.

ՆԵՐԿԱՅԱՑՉՈՒԹՅՈՒՆ

Ընկերությունը ապահովում է պետական և ոչ պետական մարմիններում ներկայացուցչություն:

ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

Իրականացվում է հայցադիմումներ, դիմումների, բողոքների, իրավական փաստաթղթերի, գրությունների, հարցումների կազմում:

ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեզ հուզող բոլոր հարցերի վերաբերյալ ընկերությունում կարող եք ստանալ ԱՆՎՃԱՐ խորհրդատվություն:

ՎԵՃԵՐ

Սեփականության, պատվի պաշտպանության, իրավաբանական անձանց հետ վեճերում պաշտպանություն:

«Մկրտչյան իրավաբանական ընկերությունը» մասնագիտացված իրավաբանական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն է: 

Ընկերությունը ծառայություններ է մատուցում քաղաքացիաիրավական, քրեաիրավական, աշխատանքային, վարչաիրավական ոլորտներում: 

Մեր ընկերությունը տրամադրում է իրավաբանական ԱՆՎՃԱՐ խորհրդատվություն:
Այն ստանալու համար կարող եք կապ հաստատել մեզ հետ:

1.  Գումարի բռնագանձման պահանջներ

2.  Սեփականության հետ կապված վեճեր

3.  Ապահովագրական խնդիրներ

4.  Պատվի և արժանապատվության պաշտպանության վեճեր

5.  Ժառանգություն

6.  Ամուսնաընտանեկան իրավահարաբերություններ

7.   Իրավաբանական անձանց հետ կապված կորպորատիվ  վեճեր

8.  Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի հաստատում

9.  Գումարի բռնագանձման պահանջներ

10.  Սեփականության հետ կապված վեճեր

11.  Ապահովագրական խնդիրներ

12.  Պատվի և արժանապատվության պաշտպանության վեճեր

13.  Ժառանգություն

14.  Ամուսնաընտանեկան իրավահարաբերություններ

15.  Իրավաբանական անձանց հետ կապված կորպորատիվ  վեճեր

16.  Իրավաբանական նշանակություն ունեցող փաստերի   հաստատում

Մանրամասն

1.  Կասկածյալի և մեղադրյալի օրինական շահերը պաշտպանելը և ներկայացնելը նախաքննության մարմիններում և դատարանում

2.  Պաշտպանություն քրեական գործերով մինչդատական և դատական քննության փուլերում:

Մանրամասն

1. Միջամտող վարչական ակտը վերացնելը(անվավեր ճանաչելը )կամ

փոփոխելը

2.  Ճանապարհային ոստիկանության կողմից կայացված տուգանքի

վարչական ակտը վերացնելը (անվավեր ճանաչելը)կամ փոփոխելը:

3.  Բարենպաստ վարչական ակտ ընդունել պարտավորեցնելը, ներառյալ`

որոշում կայացնելը

4.  Որոշակի գործողություններ կատարելը կամ վարչական ակտի

    ընդունմանն ուղղված գործողություններից ձեռնպահ մնալը,

   ներառյալ`պետական գրանցում կատարելը

5.  Վարչական ակտն առոչինչ ճանաչելը

Մանրամասն