Մեր մասին

«Մկրտչյան իրավաբանական ընկերություն» ՍՊԸ-ն մասնագիտացված իրավաբանական ծառայություններ մատուցող կազմակերպություն է:
«Մկրտչյան իրավաբանական ընկերություն» ՍՊԸ-ն մատուցում է հետևյալ ծառայությունները՝ իրավաբանական (փաստաբանական) ծառայություններ, անվճար իրավաբանական խորհրդատվություն, քաղաքացիաիրավական, քրեաիրավական, աշխատանքային, վարչաիրավական ոլորտներում դատական ներկայացուցչություն: